Všechna práva vyhrazena

Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele.

Všechna práva vyhrazena

Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele.

Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost za informace
Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za příme i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru.
Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.
Speciální ochrana všech fotografií
Veškeré zobrazené fotografie a to jak produktové, tak imageové, jsou chráněny autorským zákonem.